Ligos epidemijos prognozavimo sistema (SPEC) veikia nuo 2004 rugsėjo 1d. Augalų Genetikos Instituto (PAS) ir DuPont kompanijos Lenkijoje iniciatyva kartu su mokslo organizacijomis tokiomis kaip Veislių tyrimo centras, Augalų apsaugos institutas ir Žešovo (Rzeszow) universitetas. Tai pirmoji sistema Lenkijoje kurios tikslas prognozuoti, vienos iš pavojingiausių ligų Lenkijoje ir visame pasaulyje, rapsų fomozės, pavojų. Sistema paremta patogeninių grybų (Leptosphaeria maculans ir L. biglobosa) askosporų koncentracijos nustatymu ore. Šių grybų rūšių askosporos yra pagrindinis infekcijos šaltinis rapsų augalams, taigi sporų formavimosi monitoringas yra svarbi sprendimų priėmimo priemonė fomozės kontrolei.
  SPEC yra skirtas ūkininkams auginantiems rapsus, konsultavimo tarnyboms, selekcininkams, komercinių įmonių atstovams, studentams ir mokslininkams besidomintiems augalų patologija ir apsauga. SPEC yra finansuojamas kompanijos DuPont Lenkijoje. Informacija platinama nemokamai.
  Sistema yra nuolat plečiama. 2004 metais monitoringas buvo vykdomas penkiose vietovėse centrinėje ir vakarinėje Lenkijoje. 2005 m dar penkios Burkard‘o sporų gaudyklės pradėjo veikti ir askosporų koncentracijos monitoringas buvo pradėtas taip pat ir rytiniame Lenkijos regione. Be to, nuo 2005 metų rugsėjo 1 d papildomai nustatomas grybo vaisiakūnių (pseudotecių) subrendimas 44 vietose visoje Lenkijoje. Šiuo metu SPEC yra didžiausia fomezės monitoringui skirta sistema pasaulyje.
  SPEC veikia bendradarbiaujant su Lenkijos mokslų akademijos Genetikos institutu (IPG PAS), kompanija DuPont Lenkijoje ir kitomis mokslo įstaigomis: veislių tyrimo centru (COBORU), Augalų apsaugos institutu (IOR), Žešovo universitetu, Poznanės žemės ūkio universitetu (AU), Dirvožemių mokslo ir augalininkystės institutu (IUNG), konsultavimo tarnybos centrais, taip pat komercinėmis įmonėmis: „Arenda“ Charbieline ir „Agro Fundusz Mazury“ Drogosze. Lenkijos rapsų augintojų asociacija yra sistemos globėjai.