Aktualne wyniki :

Joanna Kaczmarek
Instytut Genetyki Roślin PAN 
ul. Strzeszyńska 34
60-479 Poznań
tel. (+48 61) 65 50 248
fax: (+48 61) 82 33 671
jkac@igr.poznan.pl
Adam Dawidziuk
Instytut Genetyki Roślin PAN 
ul. Strzeszyńska 34
60-479 Poznań
tel. (+48 61) 65 50 248
fax: (+48 61) 82 33 671
adaw@igr.poznan.pl
Opieka naukowa: 
Małgorzata Jędryczka
Instytut Genetyki Roślin PAN
ul. Strzeszyńska 34
60-479 Poznań
tel. (+48 61) 65 50 248
fax: (+48 61) 82 33 671
mjed@igr.poznan.pl

Logistyka:

Andrzej Brachaczek
DuPont Poland Sp. z o. o. ul. Powązkowska 44c 01-797 Warszawa Telefon: (+48 22) 320 09 00 Fax: (+48 22) 320 09 50
Andrzej.Brachaczek@pol.dupont.com