Od 1 września 2004 roku, z inicjatywy  Instytutu Genetyki Roślin PAN (IGR) i firmy DuPont -Poland, przy współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), Instytutem Ochrony Roślin (IOR) oraz Uniwersytetem Rzeszowskim (UR), działa System Prognozowania Epidemii Chorób (SPEC). Jest to pierwszy w Polsce system prognozowania zagrożenia rzepaku przez suchą zgniliznę kapustnych - jedną z najgroźniejszych chorób tej rośliny w Polsce i na świecie. Podstawą systemu jest badanie stężenia zarodników workowych grzybów chorobotwórczych (Leptosphaeria maculans i L. biglobosa) w powietrzu. Głównym źródłem porażenia roślin rzepaku są zarodniki workowe tych dwóch gatunków grzybów i dlatego monitorowanie okresu ich powstawania jest ważnym elementem w podejmowaniu decyzji dotyczącej zwalczania choroby.

   System kierowany jest do rolników - producentów rzepaku, służb doradczych, hodowców, firm zajmujących się dystrybucją środków ochrony roślin, a także studentów i pracowników naukowych prowadzących prace badawcze z zakresu fitopatologii i ochrony roślin. System SPEC jest finansowany przez firmę DuPont -Poland. Korzystanie z danych jest bezpłatne.

   Nasz system dynamicznie się rozwija. W 2004 roku monitorowanie stężenia zorodników prowadzono w pięciu punktach w centralnej i zachodniej części Polski. W 2005 roku system SPEC powiększył się o pięć nowych punktów monitorowania i objął swym zasięgiem wschodnią część kraju. Ponadto, od 1 września 2005 roku, w trzydziestu dwóch lokalizacjach na terenie całego kraju prowadzone jest dodatkowe monitorowanie stanu dojrzałości owocników grzybów wywołujących chorobę. System SPEC to obecnie największy system monitorowania suchej zgnilizny kapustnych na świecie.

   Działanie systemu SPEC jest owocem współpracy IGR PAN, DuPont Poland oraz następujących instytucji: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), Instytut Ochrony Roślin (IOR), Uniwersytet Rzeszowski (UR), Akademia Rolnicza w Poznaniu (AR), Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) oraz kilku ośrodkow doradztwa rolniczego (ODR) a także dwóch przedsiębiorstw rolnych: „Arenda” w Charbielinie (Opolszczyzna) oraz „Agro Fundusz Mazury” w Drogoszach (Mazury). System działa pod patronatem Krajowego Zrzeszenia Producentow Rzepaku (KZPR).