Progi ekonomicznej szkodliwości suchej zgnilizny kapustnych *

Faza wzrostu roślin rzepaku

Progi szkodliwości
(%roślin porażonych)

Uwagi

- faza od 2 do 8 liści do fazy w pełni ukształtowanej rozety jesienią

20

Plamy z owocnikami grzyba na powierzchni

- faza regeneracji rozety i początki formowania łodygi do wrastania w pęd kwiatowy

10-15

Plamy na liściach, nekrozy na pędzie. Rozwojowi choroby sprzyjają częste opady deszczu oraz uszkodzenia roślin przez szkodniki. Nekrozy na szyjce korzeniowej lub na pędzie głównym oraz na liściach.

* Orientacyjne progi szkodliwości opracował dr Marek Korbas (IOR, Poznań) na podstawie wyników doświadczeń wykonanych w Stacji Doświadczalnictwa Polowego w Winnej Górze oraz wyników obserwacji polowych wykonanych przez hodowców rzepaku i pracowników COBORU.