Aktualne wyniki

małe ryzyko

podwyższone ryzyko

wysokie ryzyko


Użytkownik ma prawo korzystać z danych SPEC wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz 631 z póź. zm.).