Sporfällor - funktion
Förekomst av sporer i luften av Leptosphaeria maculans och L. biglobosa övervakas kontinuerligt 1/9 - 30/11 på hösten och 1/3 – 31/5 på våren med hjälp av sporfällor (Burkard Manufacturing Inc., UK and Lanzoni, Italy). Fällan suger aktivt in luft (10 m3/h) tillsammans med sporer och pollen, vilka inuti fällan fastnar på en tejpbit täckt med vaselin. Tejpbiten är fixerad till en trumma kopplat till ett urverk som roterar 2 mm/h. Efter en vecka avlägsnas tejpbiten från trumman och klipps i 48 mm bitar, vilket motsvarar 24 timmars infångande. Observationer av tejpbitarna under mikroskop kan sedan avgöra exakt när (dag och timme) sporer förekom i luften. Eftersom hastigheten på luftflödet är känd och konstant, blir det möjligt att uppskatta sporkoncentrationen/1 m3 luft. Ett värde 1 i grafen (Y axel) betyder att i 1 m3 luft fanns 1 spor närvarande på en given dag (X axel), ett värde på 100 betyder att i 1 m3 luft fanns 100 sporer närvarande. Sporfällorna fångar sporer från olika svamparter liksom olika pollen, men ascosporer av L. maculans och L. biglobosa har en karaktäristisk form och storlek och kan således lätt särskiljas från andra sporer. Däremot är det omöjligt att identifiera till art genom mikroskopering (sporerna kan tillhöra en av de båda arterna eller båda i olika proportioner) eftersom sporerna från båda Leptosphaeria arterna är lika.

Placering av sporfällor i Polen:

10 sporfällor är utplacerade över hela landet i regioner med intensiv rapsodling:

 1. Pomerania region (Experimental Station for Variety Testing in Rarwino near Kamien Pomorski);
 2. Pomerania Lakeland (Experimental Station for Variety Testing in Radostowo near Tczew);
 3. Mazuria and east Varmia ( Agro Fundusz Mazury in Drogosze);
 4. Great Poland (Institute of Plant Genetics PAS in Poznan);
 5. Mazovia (Experimental Station for Variety Testing in Glebokie near Kruszwica)
 6. Sudethian Foothills – Lower Silesia (Experimental Station for Variety Testing in Tarnow near Zabkowice Slaskie);
 7. South part of the Opole region (commercial enterprise “Arenda” in Charbielin);
 8. Lubuskie – Lower Silesia region (Institute of Plant Protection, Department in Sosnicowice near Gliwice);

 1. Carpathian Foothills and Cracow region (Krasne near Rzeszow and Department of Agrobiology and Envionment Protection at University of Rzeszow)
 2. Lublin region (Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Pulawy).

Prognosen från varje sporfälla täcker ett geografiskt område, som bestäms med hjälp av den klimatiska regionindelningen av Polen (Wiszniewski and Chelchowski, 1987).Då det finns två sporfällor i samma region eller då de är placerade på gränsen mellan två eller fler regioner, korrigerar vi för klimatet på den specifika platsen för varje fälla.

 

Mognadsutveckling i pseudothecierna

Fruktkropparna indelas i pycnidier (asexuellt stadium, producerar pycnidiosporer) och pseudothecier (sexuellt stadium, producerar ascosporer). Pycnidiosporer kan inte spridas och infektera plantor mellan olika fält, medan ascosporer frigörs från pseudothecierna efter regnfall och kan spridas med vinden och infektera rapsplantor över stora områden. Pseudothecierna indelas i fem mognadsklasser (A-E), varav den mest infektiösa är klass D, som har 8 fullt mogna ascosporer i varje ascus. Provtagning av pseudothecier görs på totalt 44 platser och i samtliga provinser i Polen. Tio av dessa provtagningsplatser är desamma som platserna för sporfällorna och de återstående platserna ligger i andra delar av de klimatiska regionerna eller i gränsområden mellan dessa regioner:

  • Lower Silesia: Tarnow, Zloty Potok
  • Kujavia and Pomerania: Glebokie, Naklo
  • Lublin region: Bezek, Lesniowice, Pulawy
  • Gorzow region: Malyszyn, Szprotawa
  • Lodz region: Koscierzyn, Maslowice, Skierniewice, Walewice
  • Cracow region: Wieliczka
  • Mazovia: Radom, Radzikow, Siedlce
  • Carpathian Foothills: Krasne
  • Suwalki region: Lyski, Suwalki
  • Pomerania: Radostowo
  • Upper Silesia: Sosnowiec, Sosnicowice, Zawada, Zory
  • Swietokrzyskie region: Modliszewice
  • Warmia; Mazuria: Biala Piska, Drogosze, Wrocikowo
  • Great Poland: Baborowko, Bielawy, Cerekwica, Jerka, Pawlowice, Dolaszewo, Poznan, Strzalkowo, Szczodrzykowo
  • West Pomerania: Kodrab, Rarwino

Resultaten för mognadsutvckling på pseudothecier i Swietokrzyskie och Upper Silesia regionerna visas som punkter på kartan i “nyhets”kolumnen. Om klass D pseudothecier är observerade kan risk för angrepp av stjälkröta föreligga i raspodlingen. Privatpersoner, som ger oss tillgång till sina fält, experimental stations of Research Center for Cultivar Testing, Plant Breeding Station in Strzelce (branch Malyszyn), experimental stations of IPG PAS, Research Center for Agricultural and Forest Enironment, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, ecological station of Adam Mickiewicz University liksom kommersiella jordbrukscentra i Mazovia, Swietorzyskie och Lodz region deltar i övervakningen av mognadsutveckling av pseudothecier.