Aktuella data :

Joanna Kaczmarek
Instytut Genetyki Roślin PAN
ul. Strzeszyńska 34
60-479 Poznań
tel. (+48 61) 65 50 248
fax: (+48 61) 82 33 671
jkac@igr.poznan.pl

SPEC’s organisation:

Małgorzata Jędryczka
Instytut Genetyki Roślin PAN
ul. Strzeszyńska 34
60-479 Poznań
tel. (+48 61) 65 50 248
fax: (+48 61) 82 33 671

mjed@igr.poznan.pl

Logistik:

Andrzej Brachaczek
DuPont Poland Sp. z o. o.
ul. Powązkowska 44c
01-797 Warszawa
Telefon: (+48 22) 320 09 00
Fax:      (+48 22) 320 09 50
Andrzej.Brachaczek@pol.dupont.com