SPEC (System för prognos av sjukdomsepidemier) startade 1/9 2004, på initiativ av Institute of Plant Genetics PAS och DuPont Polen och i samarbete med forskningsorganisationer som Research Center for Cultivar Testing, Institute of Plant Protection liksom University of Rzeszow. Det är det första systemet i Polen, vars syfte är att ställa prognos för risken för Phoma/torröta i raps – en av de allvarligaste rapssjukdomarna i Polen liksom övriga världen. Systemet baseras på en uppskattning av koncentrationen ascosporer i luften (Leptosphaeria maculans & L.biglobosa). Ascosporerna är den viktigaste infektionskällan, och således är övervakning av deras bildande ett viktigt bidrag för beslutshjälp vid kontroll av torröta.
  SPEC vänder sig till lantbrukare som odlar raps, rådgivare, förädlare, kommersiella företag liksom till studenter och forskare med intresse för växtpatologi och växtskydd. SPEC finansieras av DuPont-Polen. Informationen är fritt tillgänglig.
  Systemet har utökats kontinuerligt. 2004 ägde övervakningen rum på fem plaster i centrala och västra Polen. Fem nya Burkard sporfällor införskaffades 2005 och övervakningen av ascosporkoncentrationen i luften utökades till de östra regionerna av Polen. Sedan 1/9 2005 undersöks dessutom mognadsutvecklingen på svampens fruktkroppar (pseudothecier) från 44 provtagningsplatser i hela Polen. För närvarande är SPEC världens största system för att övervaka torröta.
  SPEC har fungerat som ett samarbete mellan IPG PAS, DuPont Polen och de följande forskningsinstitutionerna: Research Center for Cultivar Testing (COBORU), Institute of Plant Protection (IOR), University of Rzeszow (UR), Agricultural University of Poznan (AU), Intitute of Soil Science and Plant Cultivation (IUNG) och agricultural advisory centres liksom två kommersiella företag: “Arenda” i Charbielin och “Agro Fundusz Mazury” i Drogosze. Polish Association of Rapeseed Producers stöder projektet.