Torröta är en av de allvarligaste och mest spridda sjukdomarna i Polen och över hela världen. Sjukdomen orsakas av två svamparter från släktet Leptosphaeria:

  • Leptosphaeria maculans
  • Leptosphaeria biglobosa

Båda svamparna har också ett asexuellt stadium, Phoma lingam. Rapsplantorna infekteras framförallt av ascosporer, som bildas i pseudothecier på halmrester från föregående säsong. De mogna sporerna frigörs vid regnfall och kan sedan spridas med vinden och infektera plantor på flera kilometers avstånd. Pyknidiesporer av Phoma lingam orsakar sekundär infektion på samma eller närstående plantor. Dessa sporer bärs bara korta avstånd med regnstänk. Efter penetrering av värdväxten, koloniserar svampen bladvävnaden och växer in i stjälken. Hur allvarligt angreppet blir och vilken betydelse sjukdomen får beror av infektionsdatum och svampens tillväxthastighet i växtvävnaden. L. maculans anses göra större skada än L. biglobosa på grund av infektionen i rothalsen, vilket kan resultera i stjälkbrott och helt döda plantor redan vid blomning. L. biglobosa är den viktigaste orsaken till stjälkröta, men dessa fläckar är oftast bara ytliga. Syftet med växtskyddsbehandling är att stoppa svampens tillväxt i bladvävnaden och hindra dess utbredning till stjälken. Eftersom den mest betydelsefulla infektionen äger rum på hösten, bör växtskyddsbehandlingar (applicering av fungicider) utföras under denna tid.