Ekonomiska tröskelvärden för Phoma/torröta *

Utvecklingsstadium

Tröskelvärde
(% angripna plantor)

Kommentarer

-2-8 blad till fullt utvecklat rosett-stadium på hösten

20

Fläckar med sporulerande pyknidier på bladytan

- rosett regeneration och begynnande stjälkskjutning

10-15

Fläckar på bladen, röta på stjälken. Sjukdomsutvecklingen åtföljs av frekvent regnväder samt insektsskador på plantorna. Nekroser på rothalsen eller på stjälkbasen liksom på bladen.

* Tröskelvärden beräknade av dr Marek Korbas (Institute of Plant Protection, Poznan) baserat på resultat från experiment utförda vid fältförsöks-stationen i Winna och resultat från fältobservationer gjorda av rapsförädlare och personal vid “Research Center for Cultivar Testing”.