Det finns två arter som orsakar torröta, nämligen:

 1. Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. et de Not.
 2. Leptosphaeria biglobosa (Shoemaker i Brun 2001).

Taxonomiskt inordnas svamparna enligt följande:

 1. Ordning:Pleosporales
 2. Klass: Loculoascomycetes
 3. Subphylum: Ascomycotina

Arterna skiljer sig åt i morfologiska, biokemiska och genetiska egenskaper liksom i patogenitet. L. maculans anses vara mer patogen, eftersom den kan orsaka fullständig nekros medan angrepp av L. biglobosa endast brukar orsaka ytliga men omfattande stjälkfläckar.

Leptosphaeria maculans

 1. Mycket patogen, djupgående symptom på stjälkbasen/rothalsen
 2. Växer långsammare på näringsmedium och producerar inte pigment
 3. producerar fytotoxiska metaboliter (sirodesminer)
 4. många raser
 5. liten genetisk variation i isolaten

Leptosphaeria biglobosa

 1. Mindre patogen, ytliga symptom högre upp på stjälken
 2. Växer snabbare på näringsmedium och producerar gulbrunt pigment
 3. producerar inte sirodesminer
 4. ingen uppdelning i raser
 5. stor genetisk variation i isolaten