Slideshows/Prezentacje uczestników

Informacja o aktualnej działalności i nowościach na stronie http://www.cropnet.pl Grzegorz Koczyk
Instytut Genetyki Roślin, PAN, Poznań
Wykorzystanie zasobów obliczeniowych Krajowej Sieci Naukowej do analizy zdarzeń insercji-delecji u Arabidopsis thaliana Piotr Ziółkowski, Grzegorz Koczyk
Instytut Genetyki Roślin, PAN, Poznań
Wykorzystanie makromacierzy DNA w wielogenowej analizie ekspresji Danuta Babula
Instytut Genetyki Roślin, PAN, Poznań
Wstępna analiza danych pochodzących z mikromacierzy DNA Agnieszka Ludwików
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
Opracowanie profili transkrypcyjnych transgenicznych roślin pomidora przy użyciu microarray cDNA Magdalena Ewa Kowalczyk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Patosystem Colletotrichum spp.- Arabidopsis thaliana Robert Kuthan
Instytut Biologii i Biofizyki, PAN, Warszawa
Characterization of pathogen induced genes from potato Grzegorz Bednarczyk
Instytut Biologii i Biofizyki, PAN, Warszawa
Identyfikacja genów odporności na choroby powodowane przez wirusy u jęczmienia Mirosław Tyrka
Akademia Polonijna, Częstochowa
Tworzenie biblioteki BAC-owej DNA łubinu Lupinus angustifolius z zastosowaniem sortowania chromosomów Andrzej Kasprzak
Instytut Genetyki Roślin, PAN, Poznań
Analiza metabolitów roślin transgenicznych z nadekspresją flawonoidów Anna Aksamit-Stachurska
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Analiza metabolitów roślin transgenicznych z nadekspresją transferazy glukozowej Alina Korobczak
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław