Slideshows/Prezentacje uczestników

Informacja o aktualnej działalności i nowościach na stronie http://www.cropnet.pl Grzegorz Koczyk
Instytut Genetyki Roślin, PAN, Poznań
Analiza odpowiedzi roślin na stres suszy: wyciszanie kinaz kaskady MAPK Witold Nowak
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
Ocena efektywności MAS, w kierunku poprawy odporności na porastanie u żyta Marta Twardowska
Akademia Rolnicza, Szczecin
Markery sprzężone z genami odporności na porastanie i liczbę opadania w mieszańcach pszenżyta z liniami introgresywnymi Tc/Tm Arleta Drozd
Akademia Rolnicza, Szczecin
Poszukiwanie markerów męskiej sterylności u żyta z cytoplazmą CMS-C Miłosława Jaciubek
Akademia Rolnicza, Szczecin
Zróżnicowanie DNA a zmienność cech ilościowych u odmian pszenicy zwyczajnej Mirosław Tyrka
Akademia Polonijna, Częstochowa
Efekty plejotropowe spowodowane wzrostem zawartości związków fenolowych w roślinach lnu transgenicznego Katarzyna Lorenc-Kukuła
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Analiza metabolitów roślin transgenicznych z podwyższoną zawartością flawonoidów Alina Korobczak
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Poszukiwanie markerów molekularnych pomocnych w klonowaniu genów płci u ogórka (Cucumis sativus L.) Rafał Wóycicki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa