Slideshows/Prezentacje uczestników

Zmiany cytogenetyczne w komórkach roślinnych powodowane przez mikotoksyny Danuta Packa
Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, UWM, Olsztyn