Cele sieci

Od swojego utworzenia (Grudzień, 2003 głównym celem Sieci jest ułatwienie wymiany i zastosowania danych z zakresu genomiki i transgenezy roślin uprawnych. Sieć promuje współpracę pomiędzy członkami, organizuje okresowe spotkania i seminaria.
Wymiana i analiza porównawcza informacji z zakresu genomiki wykorzystuje rozwijane w tym celu bazy danych i narzędzia.

Aktualne i przeszłe projekty to m.in.:

  • bazy danych analogów genów odpornościowych Oryza sativa ssp. japonica i Arabidopsis thaliana cv. Columbia
  • baza danych obszarów kolinearnych pomiędzy Arabidopsis thaliana i Brassica napus
  • baza danych markerów molekularnych dla selekcji odmian odpornych (Triticum aestivum)