Przyłączanie się do Sieci
Sieć jest otwarta dla wszystkich jednostek badawczych, realizujących projekty z zakresu genomiki i transgenezy roślin uprawnych. Warunkiem dołączenia do Sieci jest wola współpracy, wyrażona wypełnionym formularzem zgłoszenia.
Wypełniony formularz należy przesłać na następujący adres:
Prof. Jerzy Chełkowski
Instytut Genetyki Roślin,
ul. Strzeszyńska 34, 60-479
Poznań, Polska