Team information
Department of Plant Genetics and Breeding Agricultural University, Szczecin
Team contact
Prof. dr hab. Piotr Masojć pmasojc@agro.ar.szczecin.pl
Team publications
Title Authors Journal/Source Publication Date
Pyramiding genes affecting sprouting resistance in rye by means of marker-assisted selection Twardowska M, Masojć P, Milczarski P Euphytica (in press) 2005
Mapping QTLs for alpha-amylase activity in rye grain Masojć P, Milczarski P J. Appl. Genet. 46 (2): 115-123 2005
Applicability of SCAR markers from chromosome 4R in hybrid rye breeding based on cytoplasm CMS-C Stojałowski S, Jaciubek M, Masojć P J. Appl. Genet. (submitted for publication) 2005
RAPD markers linked with restorer genes for the C-source of cytoplasmic male sterility in rye (Secale cereale L.) Stojałowski S, Łapiński M, Masojć P Plant Breed. 123: 428-433. 2004
Wykorzystanie mapy sprzężeń markerów RAPD do identyfikacji genów odporności na porastanie u żyta (Secale cereale L.) Myśków B, Stojałowski S, Milczarski P Masojć P Annales UMCS Sec. E. 59 (3): 1289-1296. 2004
Identyfikacja QTL warunkujących lepkość ekstraktu wodnego z ziarna żyta Masojć P, Milczarski P Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis ser. Agricultura 234 (93) 145-147. 2004
Przydatność markerów ISSR do identyfikacji linii wsobnych oraz mapowania genomu żyta Stojałowski S, Milczarski P Masojć P Biul. Inst. Hod. Aklim. Roślin, 231: 237-246. 2004
Interval mapping of genes controlling growth of rye plants Milczarski P, Masojć P Plant Breed. Seed Sci.  48; p. 135-142. 2003
Saturating rye genetic map with amplified fragment length polymorphism (AFLP) and random amplified polymorphic DNA (RAPD) markers Bednarek PT, Masojć P, Lewandowska R, Myśków B J. Appl. Genet. 44 (1): 21-33. 2003
Zastosowanie markerów RAPD do określenia podobieństwa genetycznego odmian jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) Kuczyńska A, Bocianowski J, Masojć P, Surma M, Adamski T Biul. Inst.. Hod. Aklim. Roślin 226/227(1): 81-85. 2003
The application of molecular markers in the process of selection Masojć P Cell. Mol. Biol. Lett. 7: 499-509. 2002
The mapping of QTLs for chlorophyll content and responsiveness to gibberellic (GA3) and abscisic (ABA) acids in rye Milczarski P, Masojć P Cell. Mol. Biol. Lett., 7: 449-455. 2002
Linkage groups and the indirect chromosome location of cms-P-linked AFLPs Bednarek P, Lewandowska R, Kubicka H, Masojć P Cell. Mol. Biol. Lett. 7: 721-736. 2002
Identyfikacja odmian pszenżyta przy użyciu techniki RAPD Twardowska M, Banek-Tabor A, Masojć P Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 228 (91): 175-178. 2002
Ocena wartości hodowlanej rodów żyta o podwyższonej odporności na porastanie Masojć P Biul. Inst.. Hod. Aklim. Roślin, 218/219: 371-377. 2001
Wykorzystanie markerów RAPD do identyfikacji odmian pszenżyta Milczarski P, Banek-Tabor A Masojć P Biul. Inst. Hod. Aklim. Roślin, 218/219: 261-267. 2001