Team information
Laboratory of Population Genetics Center for Applied Biotechnology, Polonia University
Team contact
Dr inż. Mirosław Tyrka mtyrka@ap.edu.pl
Team publications
Title Authors Journal/Source Publication Date
Fingerprinting of common wheat cultivars with Alw44I based AFLP method Tyrka M, Hinostoza-Lekeu A-M, Lekeu J-P Acta Physiologiae Plantarum 26(3): 144. 2004
Fingerprinting of common wheat cultivars with Alw44I based AFLP method Tyrka M J. Appl. Genet. 45(4):405-410 2004
Development of the single nucleotide polymorphism marker of wheat Lr1 leaf rust resistance gene Tyrka M, Błaszczyk L, Chełkowski J, Lindt V, Kramer I, Weilepp M, Wiśniewska H, Ordon F Cel. Mol. Biol. Lett. 9: 879-889. 2004
Molecular markers for identification of resistance genes in barley (Hordeum vulgare L.) Tyrka M, Chełkowski J (Eds.) Chełkowski J., Stępień Ł. Microscopic Fungi – Host Resistance Genes, Genetics and Molecular Research, pp. 59-76. 2004
Enhancing the resistance of triticale by using genes from wheat and rye Tyrka M, Chełkowski J J. Appl. Genet. 45(3): 283-295. 2004
The use of RAPD markers for strawberry identification and genetic diversity studies Żebrowska JI, Tyrka M Food Agric. & Environment. 1(1):115-117. 2003
In vitro selection of strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) clones tolerant to salt stress Dziadczyk P, Bolibok H, Tyrka M, Hortyński J Euphytica 132: 49-55. 2003
Porównanie zmienności fenotypowej i genotypowej odmian i linii pszenicy zwyczajnej Tyrka M, Mikulski W Zesz. Probl. Post Nauk Roln. In press. 2003
Resistance genes in barley (Hordeum vulgare L.) and their identification using molecular markers Chełkowski J, Tyrka M, Sobkiewicz A J. Appl. Genet. 44(3): 291-309. 2003
Simplified AFLP procedure as a tool for identification of strawberry cultivars and advanced breeding lines Tyrka M, Dziadczyk P, Hortyński J Euphytica 125: 273-280. 2002
The use of simplified AFLP method for fingerprinting of common wheat cultivars Tyrka M J. Appl. Genet. 43(2): 131-143. 2002
Ocena przydatności modyfikacji metody AFLP do mapowania heksaploidalnego pszenżyta Tyrka M, Góral H, Stefanowska G Folia Univ. Agric. Stetinensis 91: 179-184. 2002
Ocena zróżnicowania genetycznego odmian pszenżyta ozimego 6X przy pomocy zmodyfikowanej metody AFLP Tyrka M, Kociuba W Folia Univ. Agric. Stetinensis 91: 185-190. 2002
Zastosowanie metody PstI-AFLP do oceny mieszańców Aegilops x Triticum Tyrka M, Stefanowska G Zesz. Probl. Post Nauk Roln. 488: 179-186. 2002
Identification of 1BL/1RS translocation in hybrids between Aegilops and Triticum Tyrka M, Stefanowska G, Tarkowski Cz Pl. Breed. Seed Sci. 46(2): 37-43. 2002
Transfer genów z Aegilops ventricosa do Triticum aestivum Tyrka M, Stefanowska G, Brzeziński W Biotechnologia 2(53): 57-62. 2001
Identification of wild and cultivated sunflower for breeding purposes by AFLP markers Quagliaro G, Vischi M, Tyrka M, Olivieri A M J Heredity. 92 (1):38-42. 2001
Ocena zróżnicowania cech plonotwórczych mieszańców Aegilops juvenalis i Aegilops ventricosa z pszenicą Tyrka M, Stefanowska G Biul. IHAR. 218/219: 57-68. 2001