Bioinformatyczne bazy danych

Slideshows/Prezentacje
Część I - Bazy danych (Organizacja i przeszukiwanie baz danych, konstruowanie zapytań)
Część II - Porównywanie i przeszukiwanie (Porównywanie sekwencji, dot plot, alignment, przeszukiwanie baz danych sekwencji, BLAST)
Część III - Porównywanie i przeszukiwanie cd. (Porównywanie sekwencji białek, wyszukiwanie domen i motywów, klastry EST, predykcja peptydów sygnałowych)

Exercises/Ćwiczenia
NCBI/PubMed (Korzystanie z usługi PubMed w serwisie NCBI)
NCBI/Sequences (Korzystanie z baz danych sekwencji dostępnych w NCBI)
NCBI/BLAST (Poszukiwanie homologów za pomocą BLASTa)
Links (Odnośniki WWW do omawianych serwisów)